37:41 2013-08-02 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄ BAH
25,924 clicks 0 Postings