50:17 2012-06-30 kazanie - ks. Piotr Natanek BAH
9,575 clicks 0 Postings